Slide background
Slide background

Salgs- og leveringsbetingelser

 • Film til fremstilling af produkter i en given ordre, er kundens ejendom, men opbevares i trykkeriet
 • Levering 5-10 arbejdsdage fra modtagelse af varer, med mindre der er lavet andre aftaler
 • Har kunden anmodet om udarbejdelse af layout el. lign, er sælger berettiget til at oppebære betaling for dette arbejde.
 • Alle priser er excl. moms, fragt og evt. enkelt stk. udpakning
 • Udover den tilbudte eller aftalte pris, er leverandøren berettiget til, at kræve betaling for ekstra arbejde, som følge af det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt
 • Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende
 • Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte modtagelse af de bestilte varer ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller specifikation
 • Fejltryk op til 5 % erstattes ikke.
 • Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation senest 7 arbejdsdage, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.
 • Faktura angiver sidste rettidige betalingsdag
 • Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente
 • Åbn Salgs- og leveringsbetingelser som PDF